Events

May 19, 2022
Antares Figth Night
May 19, 2022
Frauen Power
May 19, 2022
Bajo la Luna
May 19, 2022
CfS8
May 19, 2022
God of War Open
May 19, 2022
2022 Kickboxing league 3rd
May 13, 2022
ISKA Pro K1 World KickBoxing Title
May 11, 2022
Nigth of the Predator
May 11, 2022
War Begins Again 2022
May 10, 2022
Max Figth 51
May 10, 2022
M.A Figthers 2
May 10, 2022
Diamond Super 4
May 10, 2022
ISKA Pro K1 World Kickboxing Title
May 10, 2022
Kickboxen Megesheim Newcomer Gala
May 10, 2022
ISKA Pro K1 World Kickboxing Title
May 10, 2022
Antares Figth Nigth
May 10, 2022
All or Nothing
May 10, 2022
Kickboxing Championnat du Monde ISKA
May 19, 2022
Antares Figth Night
May 19, 2022
Frauen Power
May 19, 2022
Bajo la Luna
May 19, 2022
CfS8
May 19, 2022
God of War Open
May 19, 2022
2022 Kickboxing league 3rd
May 13, 2022
ISKA Pro K1 World KickBoxing Title
May 11, 2022
Nigth of the Predator
May 11, 2022
War Begins Again 2022
May 10, 2022
Max Figth 51
May 10, 2022
M.A Figthers 2
May 10, 2022
Diamond Super 4
May 10, 2022
ISKA Pro K1 World Kickboxing Title
May 10, 2022
Kickboxen Megesheim Newcomer Gala
May 10, 2022
ISKA Pro K1 World Kickboxing Title
May 10, 2022
Antares Figth Nigth
May 10, 2022
All or Nothing
May 10, 2022
Kickboxing Championnat du Monde ISKA